ВОЈНИ ПРОГРАМ

МИНСКИ ПРОГРАМ

РАЗОРНА МИНА 60мм

1. Кошуљица разорне мине 60мм АБ94

 

2. Кошуљица разорне мине 60мм АБ117

 

3. Кошуљица разорне мире 60мм АБ114

Дуги домет

4. Кошуљица разорне мине 60мм АБ150

Кратки домет

5. Кошуљица разорне мине 60мм АБ151

 

6. Кошуљица разорне мине 60мм АБ117

 

7. Кошуљица разорне мине 60мм АБ154

 

ОСВЕТЉАВАЈУЋА МИНА 60мм

1. Кошуљица осветљавајуће мине 60мм АБ95

 

2. Кошуљица осветљавајуће мине 60мм АБ52

 

3. Кошуљица осветљавајуће мине 60мм АБ103

 

4. Кошуљица осветљавајуће мине 60мм АБ153

Кратки домет

ДИМНА МИНА 60мм

1. Кошуљица димне мине 60мм АБ152

 

2. Кошуљица димне мине 60мм АБ93

 

3. Кошуљица димне мине 60мм АБ105

 

ДУГОДИМЕЋА МИНА 60мм

1. Кошуљица дугодимеће мине 60мм АБ146

Кратки домет

ВЕЖБОВНА МИНА 60мм

1. Кошуљица вежбовне мине 60мм АБ50

Кратки домет

РАЗОРНА МИНА 81мм

1. Кошуљица разорне мине 81мм АБ145

 

2. Кошуљица разорне мине 81мм АБ81

 

3. Кошуљица разорне мине 81мм АБ91

 

ОСВЕТЉАВАЈУЋА МИНА 81мм

1. Кошуљица осветљавајуће мине 81мм АБ83

 

2. Кошуљица осветљавајуће мине 81мм АБ141

Дуги домет

3. Кошуљица осветљавајуће мине 81мм АБ155

 

ДИМНА МИНА 81мм

1. Кошуљица димне мине 81мм АБ92

 

2. Кошуљица димне мине 81мм АБ84

 

ДУГОДИМЕЋА МИНА 81мм

1. Кошуљица дугодимеће мине 81мм АБ149

 

ВЕЖБОВНА МИНА 81мм

1. Кошуљица вежбовне мине 81мм АБ51

 

РАЗОРНА МИНА 82мм

1.  Кошуљица разорне мине 82мм АБ107

Дуги домет

2.  Кошуљица разорне мине 82мм АБ66

 

3.  Кошуљица разорне мине 82мм АБ111

 

4.  Кошуљица разорне мине 82мм АБ159

Кратки домет

5.  Кошуљица разорне мине 82мм АБ169

Дуги домет

ОСВЕТЉАВАЈУЋА МИНА 82мм

1. Кошуљица осветљавајуће мине 82мм АБ99

 

ДИМНА МИНА 82мм

1. Кошуљица димне мине 82мм АБ96

 

2.  Кошуљица димне мине 82мм АБ102

 

ДУГОДИМЕЋА МИНА 82мм

1.  Кошуљица дугодимеће мине 82мм АБ149

 

ВЕЖБОВНА МИНА 82мм

1.  Кошуљица вежбовна мине 82мм АБ51

Кратки домет

2.  Кошуљица вежбовна мине 82мм АБ74

 

РАЗОРНА МИНА 120мм

1. Кошуљица разорне мине 120мм АБ134

Дуги домет

2.  Кошуљица разорне мине 120мм АБ131

 

3.  Кошуљица разорне мине 120мм АБ130

 

4.  Кошуљица разорне мине 120мм АБ147

 

5.  Кошуљица разорне мине 120мм АБ156

Кратки домет

ОСВЕТЉАВАЈУЋА МИНА 120мм

1. Кошуљица осветљавајуће мине 120мм АБ108 ( задњи и предњи део )

Кратки домет

ДИМНА МИНА 120мм

1. Кошуљица димне мине 120мм АБ109

Кратки домет

2. Кошуљица димне мине 120мм АБ89

 

3.  Кошуљица димне мине 120мм АБ157

 

ДУГОДИМЕЋА ЗАПАЉИВА КАСЕТНА МИНА 120мм

1. Кошуљица дугодимеће запаљиве касетне мине 120мм АБ110

 

 

АРТИЉЕРИЈСКИ ПРОГРАМ

1. Отковак кошуљице 57мм

2. Отковак кошуљице ТФ76мм

3. Отковак кошуљице ТФ 105мм

4. Отковак сужене кошуљице155мм ББ

5. Отковак сужене кошуљице М107

 

РАКЕТНИ ПРОГРАМ

1. Отковак кошуљице БГР107

2. Отковак дна БГР107

3. Кошуљица пламена А

4. Отковак дна пламена А

5. Кошуљица пламена Д

6. Кошуљица дна пламена Д

7. Кошуљица БГР 1-57

8. Спојина БГР 1-57

9. Дно БГР 1-57

10.Ракета БГР122, ГРАД кошуљица

11. Ракета ОГАЊ дно

 

НОРА

1. Лактаста полуга

2. Осовина лактасте полуге

3. Папуча копира

4. Полуга подизача

5. Полуга вођице

6. Торзионо вратило ( главчина, торзиони пштап )

7. Носач лежаја

8. Задржач

9. Поклопац лежаја

 

ЦИВИЛНИ ПРОГРАМ

1. Конични зупчаник са вретеном ИМТ

2. Сунчани зупчаник ИМТ

3. Вретено са печурком

4. Отковак доње плате

5. Отковак сферне плоче

6. Ушке руде

7. Отковци за ИМР