Основни подаци

Назив: Ковачки центар Ваљево
Пословно Име: Друштво са ограниченом одговорношћу Ковачки центар Ваљево
Статус: Активно привредно друштво 
Матични број: 20604697
Седиште: Општина: Ваљево | Место: Ваљево | Улица и број: Владике Николаја 59 
Датум оснивања:28.01.2010 
ПИБ: 106452884

e-mail: office@kovacki-centar.com

tel: 014 228 008

fax: 014 228 008