О нама

,,Ковачки центар“ д.о.о Ваљево је први објекат који је изграђен после 20 година у српској индустрији. Изградњу је финансирао ,,Југоимпорт СДПР“ и он је већински власник, а инфраструктуру је ,као власнички удео обезбедио ХК ,,Крушик“ а.д. Ваљево. "Ковачки центар“ д.о.о Ваљево је отворен 25.01.2010 године и за сада има око 70 запослених
радника са тенденцијом сталног пораста запослења.

1. ПРОИЗВОДНИ ПРОГРАМ ,,КОВАЧКОГ ЦЕНТРА“ ВАЉЕВО
- Обавља се у оквиру регистроване делатности под шифром; 2550 ковање, пресовање, штанцовање, ваљање метала и сл.

2. ПРИМЕЊЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Производни програм се одвија кроз следеће технологије:

2.1. Топло ковање и пресовање на механичким и хидрауликим пресама и чекићима отковака од челика обојених метала и њихових легура путем процеса деформације метала сабијањем , дубоким убадањем или ротусмернимистискивањем и провлачење кроз прстенове. Добијају се производи чаурастог облика , са или без дна , димензија;
- спољни пречник до 130 мм
- унутрашњи пречник до 90 мм
- дужине до 550 мм
- масе до 30 кг

2.2. Гравурним топлим ковањем и пресовањем на чекићима и хидрауличним и фрикционим пресама отковака разних симетричних и несиметричних облика намењених за аутомобилску, тракторску камионску, риколичарску индустрију и сл.
- Максимална маса таквих отковака је до 5 кг.

2.3. Технологија израде бешавних цеви , првенствено од челика али и од обојених метала и њихових легура путем тзв.хладног ротационог ваљања ( стањивање зида цеви) , истосмерним или протусмерном методом. Полазни материјал за ваљање је посебно припремљен комад , чаурастог облика , добијен комбинацијом технологије топлог пресовања , машинске и термичке обраде. Овом технологијом се добијају бешавне цеви релативно танког зида , већих дужина са завршним захтеваним механичким особинама, пречника D max = 560 мм и дужине до
L =4000 мм ,а дебљина зида цеви од 0,5мм па на више , намењених за хидрауличне цилиндре , специјалне производе и сл.

2.4. Поред наведених основних технологија присутне су и пратеће технологије машинске обраде , термичке обраде, чишћење површине отковака сачмарењем и сл.

2.5. Сви производи из производног програма у току и након завршене израде подвргнути су захтевним проверма квалитета о чему се издају према адекватним важећим прописаним стандардима докази ( атести) о постигнутом квалитету.

Сектор продаје:

Производни програм чине отковци средње сложености израђени од угљеничних и легираних челика:
Сектор продаје се бави продајом следећих отковака:

1.Отковци за наменску индустрију
2. Отковци за аутомобилску индустрију
3. Отковци за тракторску индустрију
4. Отковци за приколице и друге пољопривредне машине
5. Отковци за возила специјалне намене
6. Разни ручни алати – слободним ковањем

За све наведене отковке ,,Ковачки центар“ д.о.о Ваљево гарантује квалитет путем издавања атеста ,хемијки састав и друге анализе према технолошкој документацији.